Endodoncie

Endodontické ošetření znamená ošetření vnitřní části zubu, tedy kořenových kanálků zubu a to tehdy když dojde k zánětu, který může vzniknout jednak ze zubního kazu nebo také z úrazu. Po dokonalém vyčištění kořenového kanálku následuje jeho hermetické vyplnění, aby se zamezilo pronikání infekčních bakterií kořenovým kanálkem. V některých případech se toto ošetření provádí i před zhotovením korunky nebo můstku. Díky lokální anestezii je zákrok pro pacienta zcela bezbolestný. Zub může být ještě pár dní citlivý a podle jeho stavu se pak zhotoví výplň nebo fixní náhrada.